WordPress เป็นแพลตฟอร์มการสร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเป้าหมายของผู้ไม่หวังดีที่จะทำการแฮคเว็บไซต์เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การป้องกัน WordPress ไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้าม ดังนั้น ต่อไปนี้เป็น 6 วิธีที่จะช่วยป้องกัน WordPress ไม่ให้โดนแฮคหรือติดมัลแวร์

1.อัปเดต WordPress และปลั๊กอินเป็นประจำ

อัปเดต WordPress และปลั๊กอินเป็นประจำเป็นวิธีการป้องกัน WordPress ไม่ให้โดนแฮคที่สำคัญ การอัปเดตจะช่วยปิดช่องโหว่ใน WordPress และปลั๊กอินที่อาจมีบนเว็บไซต์

2.ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ซับซ้อน

การใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ซับซ้อนเป็นวิธีการป้องกัน WordPress ไม่ให้โดนแฮคที่มีประสิทธิภาพ ควรเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ซับซ้อนโดยมีตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษเข้าด้วยกัน หรือใช้รหัสผ่านที่สร้างจากโปรแกรม password manager เช่น Bitwarden เพื่อสร้างรหัสผ่านที่แข็งแกร่ง!

3.ใช้ SSL บนเว็บไซต์ (Https)

การใช้ SSL (Secure Sockets Layer) เป็นวิธีการป้องกัน WordPress ไม่ให้โดนแฮคที่มีประสิทธิภาพ SSL จะช่วยป้องกันการโจมตีแบบ man-in-the-middle ถ้ามี SSL บนเว็บไซต์ของ ข้อมูลที่ส่งผ่านเว็บไซต์จะถูกเข้ารหัส และไม่สามารถถูกถอดรหัสได้โดยง่าย และยังเพิ่มความน่าเชื่อถือและส่งผลดีต่อ SEO อีกด้วย

4.สำรองข้อมูลเว็บไซต์เป็นประจำ

การสำรองข้อมูลเว็บไซต์เป็นประจำเป็นวิธีการป้องกัน WordPress ไม่ให้โดนแฮคที่สำคัญ ควรสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลหรือไฟล์ที่สำคัญ โดยสามารถใช้ Plugin เพื่อสำรองข้อมูล เช่น Updraft, WPVivid หรือติดต่อ Web Hosting Support เพื่อสำรองข้อมูลให้ก็ได้เช่นกัน

5.อย่าใช้ Theme/Plugin เถื่อน และซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้

การใช้งานปลั๊กอินที่จากแหล่งที่เชื่อถือได้บน WordPress เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้โดนแฮคที่สำคัญ ควรเลือกปลั๊กอินที่ทราบที่มาและมีการอัปเดตอยู่เป็นประจำ และอย่าใช้ Theme/Plugin ที่แฮคมาจากหรือไม่รู้ที่มาที่ไปเด็ดขาด เพราะอาจจะได้ของแถมมาด้วยก็ได้!

6.จำกัดการเข้าถึงไฟล์ของ WordPress

การจำกัดการเข้าถึงไฟล์ของ WordPress เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้โดนแฮค ควรเลือกใช้สิทธิ์การเข้าถึงของไฟล์และโฟลเดอร์ของ WordPress โดยให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่จะเข้าถึงไฟล์นั้น

สรุป

การป้องกัน WordPress ไม่ให้โดนแฮคเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยวิธีการที่ได้กล่าวมาข้างต้น คุณสามารถป้องกันการโจมตีและการแฮคเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้ว การป้องกัน WordPress ไม่ให้โดนแฮคเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่มีความสำคัญในการดูแลรักษาเว็บไซต์ ด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เหมาะสม การใช้รหัสผ่านที่แข็งแรง การอัปเดตเวอร์ชันของ WordPress และการสร้างสำรองข้อมูลเป็นประจำ

เราสามารถป้องกันการโดนแฮค WordPress ได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นอย่าลืมปฏิบัติตามเทคนิคการป้องกันดังกล่าว เพื่อรักษาเว็บไซต์ของคุณให้ปลอดภัยและประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ของคุณ