ในช่วงการระบาดของ Covid ที่ผ่านมา Google ได้พัฒนาฟีเจอร์ Timeline เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเช็คประวัตการเดินทางของตนเอง เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อ Covid แต่ล่าสุด Google ได้ประกาศยกเลิกฟีเจอร์ Timeline บนเว็บไซต์ โดยข้อมูล Timeline ทั้งหมดจะถูกลบออกในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ โดยผู้ใช้งานที่ต้องการเก็บประวัติ Timeline ของตนเองไว้สามารถเก็บข้อมูลไว้ในแอป Google Maps ในสมาร์ทโฟนได้ ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับแจ้งเตือนให้ดาวน์โหลดข้อมูลลงในแอป Google Maps บนสมาร์ทโฟนก่อนถึงวันที่กำหนด เพื่อไม่ให้สูญเสียข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Timeline

ทั้งนี้ฟีเจอร์ Timeline จะยังสามารถใช้งานได้ต่อไปบนสมาร์ทโฟน และจะเก็บข้อมูล Timeline ของผู้ใช้งานไว้บนสมาร์ทโฟนเท่านั้น

ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่แอป Google Maps บนสมาร์ทโฟน เพื่อทำการสำรองข้อมูล Timeline เดิมของตนได้ทันที (อย่าลืมอัพเดทแอป Google Maps เป็นเวอร์ชันล่าสุด) Google แนะนำให้ผู้ใช้ดำเนินการเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูล

อีเมล์แจ้งเตือนจาก Google

ที่มา Google, อีเมล์แจ้งเตือนจาก Google