ช่วงสามสี่ปีที่แล้ว ผมลองหาโปรแกรมออกแบบสามมิติเชิงวิศวกรรม(Parametric Modeler) ที่ฟรีและมีความสามารถกับความง่ายในการใช้งานทัดเทียม SolidWorks แต่กลับพบว่าแทบไม่มีเลย ส่วนใหญ่จะเสียเงินทั้งสิ้น (SolidWorks, Catia, SketchUp) และถ้าจะใช้โปรแกรมสำหรับทำ 3D Animation เช่น Blender มาเขียนแบบสามมิติทางวิศวกรรม ก็ใช้งานได้ยากมาก เพราะโปรแกรมไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานออกแบบ

โปรแกรม Blender ที่เอาไว้ทำ 3D Animation แต่เอามาใช้งานออกแบบทางวิศวกรรมได้ยาก

ช่วงนั้นโปรแกรมฟรีที่พบส่วนใหญ่จะใช้งานได้ยากมาก เช่น OpenSCAD หรือแม้กระทั่ง FreeCAD เอง ที่ช่วงนั้นเพิ่งเริ่มกำลังตั้งไข่ โปรแกรมยังไม่เสถียรและค้างบ่อยจนแทบใช้งานไม่ได้เลย

โปรแกรม OpenSCAD ที่ออกแบบสามมิติได้ แต่ใช้การเขียน Code เป็นหลัก ทำให้ใช้งานได้ยาก

จนเมื่อประมาณปลายปีที่แล้ว ผมได้ลองกลับไปดูโปรแกรม FreeCAD อีกครั้ง และพบว่า Community นั้น Active กว่าเดิมมาก Bug และปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขจาก Community บน Github จนเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมคนละตัวกับเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเลยทีเดียว โดยสามารถไปโหลดโปรแกรมมาลองกันได้ที่เวปไซต์ของ FreeCAD

หน้าเวปไซต์ใหม่ และตัวโปรแกรมที่ปรับปรุงขึ้นจนดีกว่าเดิมอย่างมาก
โปรแกรมมีให้โหลดมาลงกันทั้ง 3 OS หลัก

โดยผมก็ได้โหลดมาลองและใช้งานดู โดยอาศัยดูจากบทความสอนการใช้งานเบื้องต้น ตัวโปรแกรมพัฒนาไปมาก จนอยู่ในระดับเอามาใช้ออกแบบ Production ได้ สามารถออกแบบ part และนำมาประกอบเข้าด้วยกันได้ คล้ายโปรแกรมราคาแพงอย่าง SolidWorks

ออกแบบ Part แล้วนำมาประกอบ (Assembly) กันได้ภายหลัง

แต่เนื่องจากโปรแกรมใช้การออกแบบ part แบบ parametric ซึ่งจะบันทึกขั้นตอนการสร้าง part เอาไว้ ด้วย format ของโปรแกรมเอง ทำให้ไม่สามารถ import Part ที่เขียนจากโปรแกรม parametric อื่นๆเช่น SolidWorks หรือ Catia ได้ ต้องเขียนใหม่ทั้งหมด แต่ยังสามารถ import ไฟล์โมเดล .stl เข้ามาในโปรแกรมได้อยู่ แต่อาจจะมีปัญหาช่วงการประกอบ part (Part Assembly)

สามารถไปโหลดมาลองกันได้ บทความหน้า จะมาแชร์การใช้งานเบื้องต้นของตัวโปรแกรมครับ